ART - Automotive Repairment Treatment olarak verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsiyoruz. Tüm kaynaklarımıza bakış açımız ve dolayısıyla iş yapış biçimimiz bu noktadan hareketle şekilleniyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızın her noktasında, sınırlı kaynakları etkin bir şekilde değerlendirerek ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız içerisinde kalıcı değerler yaratmaya çalışıyoruz.

Kaynakları daha verimli kullanmanın sorumlu bir işletmeciliğin gereği olması ötesinde görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğumuz her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa ve gelecek kuşaklara duyduğumuz saygının bir parçası olarak görüyoruz.